Gå vidare till exsitec.se

Framtidens servicesystem är här!

Ge fältarbetaren ett modernt verktyg som sparar tid och höjer kvaliteten

Rapportera tid, material, bilder och dokument enkelt via PC eller mobilt

Användarna kommer att älska dig

Dagens användare ställer höga krav på de applikationer de använder, både privat och i sitt arbete. De förväntar sig att kunna använda alla sina applikationer i mobilen och på surfplattan. Var som helst och när som helst, utan begränsningar.

Standard för mobila arbetsflöden

Exsitec arbetar med verksamhessystemet Mobigo som är en standarprodukt för mobila arbetsflöden. Mobigo används i de flesta branscher där rapportering av tid och material förekommer. Läs mer här!

Finns din bransch representerad?

Kyla

El tele och data

Hiss

Ventilation

VVS

Energibolag

Industriservice

Maskinservice

Brandskydd

Larm och säkerhet

Besiktning

Automatservice

Klicka här för att kolla

Vi har gjort vardagen enklare och roligare för...

Infranord

Korrekt, tillgänglig och uppdaterad information från personal i fält

Exsitec har tillsammans med Infranord tagit fram en webbportal där personalen i fält kan logga in direkt på plats och återrapportera maskininformation, status, arbetad tid, väderförhållanden och liknande. Informationen som matas in hanteras i ett enkelt arbetsflöde. Arbetsledarna godkänner informationen som sedan integreras i Infranords underliggande verksamhetssystem.

Från analog till digital i verkstad och fält

Exsitec har hjälpt Momentum Industrial AB att implementera Mobigo. Lösningen sparar tid och höjer kvaliteten i Momentums serviceverksamhet. Ingen faktueringsgrundande information registreras dubbelt med hjälp av en tät integration mot affärssystemet ASW.

Momentum
Migrationsverket

Besiktningssystemet förbättrar för Migrationsverket

Migrationsverket använder Mobigo för besiktningsuppdrag. Uppdragen skapas automatiskt med bestämda mellanrum och skickas sedan ut till ansvaiga i fält. Med hjälp av dynamiska checklistor besiktigas lägenheterna och eventuella avvikelser samlas upp för senare åtgärder. Systemet är integrerat mot Migrationsverket eget boendesystem ifrån vilket grunddatan hämtas nattetid.

Ökat kassaflöde genom effektiv rapportering

Trafiksystem i Väst AB använder mobigo för att rapportera arbetsordrar och tid. Tillsynsronderingar, trafikskador och löpande arbeten mm. rapporteras från fältet och skapar grunden till faktureringen. Systemet används även som beslutsstöd vid byggmöten hos viktiga kunder.

Trafikssystem Väst

Vill du veta mer om våra tjänster och erbjudanden för er serviceverksamhet?

Klicka på den gröna knappen till höger för att prata med oss.