Klicka här för att besöka exsitec.se

Ge dig själv total kontroll över tillverkningen

Exsitec är experter på QlikView och Qlik Sense för tillverkande företag

Vill du få ut mer av ditt material- och produktionsstyrningssystem?

Med hjälp av QlikView eller Qlik Sense kan du:

  • Förbättra leveransprecisionen
  • Få kontroll över för- och efterkalkyl
  • Minska kvalitetskostnaderna
  • Hitta flaskhalsarna i produktionen

I dagens globaliserade värld är konkurrensen knivskarp. Detta kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Leveransprecision, kvalitet, och ett högt resursutnyttjande är alla faktorer som påverkar ett företags lönsamhet.

På Exsitec har vi lång erfarenhet av att hjälpa tillverkande företag att nå sina mål.

Vilka är dina mål?

Berätta för oss!

Är leveransprecision ett av dina mål?

Tillsammans med våra kunder har vi på Exsitec tagit fram lösningar som väsentligt förbättrat leveransprecisionentre veckor efter implementering.


Vilka är dina viktigaste nyckeltal?

För- och efterkalkyl som du aldrig sett dem förut

Att löpande följa upp produktivitet är viktigt för flera av våra kunder. Trots att de flesta material- och produktionsstyrningssystem innehåller för- och efterkalkyl upplever de att dessa inte räcker till.

Läs mer i vår guide Total kontroll över tillverkningen med Qlik

Hur mycket kostar era kassationer -
för er och miljön?

Tänk att på morgonmötet kunna berätta att det är excenterpressen som orsakar 70 % av kassationerna i produktionslinje tre. Med faktabaserad information kan du känna dig trygg i dina investeringsbeslut.

Flaskhalsar riskerar att hämma din produktionstakt

En utmaning för några av våra kunder är att optimera sitt produktionsflöde. Tillsammans har vi byggt lösningar som enkelt visar flaskhalsar baserat på planerad produktion i förhållande till kapacitet. Resurserna kan då omfördelas dit de behövs som mest.

Vi har gjort vardagen enklare och roligare för...

Ibeco

Full kontroll i tryckeriet

Exsitec har byggt en QlikView-lösning där dagstidningstryckeriet Pressgrannar kan följa sina viktigaste nyckeltal; makulatur, antal stopp och hur de håller sina avtalade leveranstider. Framförallt hittar de orsaker till varför det går bättre för vissa produktioner än andra och kan analysera samband mellan utfall och orsak.

Saltängens mekaniska verkstad

Qlik Sense har hjälpt oss att svara på de frågor vår styrelse ställer

Som ett tillverkande företag med projketrelaterad verksamhet har Saltängens Mekaniska Verkstad ett starkt fokus på att arbetstiden till så stor del som möjlighet ska vara debiterbar.

Vi har en omfattande verksamhet och trots en hög debiteringsgrad blir det många indirekta timmar på ett helt år. På denna tid hinner vi göra mycket och har därför bestämt att indirekt tid ska användas för värdeskapande förbättringsarbete. Med Qlik Sense kan vi visualisera och analysera vem som jobbat med vad. På så sätt får vi full kontroll över nedlagd tid och kan styra insatser till prioriterade projekt. På sikt räknar vi med att kunna se resultatet av förbättringsarbetet med Qlik Sense”, säger Jim Hedkrok som är delägare i Saltängens Mekaniska Verkstad.

Vi diskuterar gärna hur en lösning skulle se ut för ditt företag!

Exsitec Qlik Partner Manufacturing & High Tech Expert

Exsitec är certifierade experter!

Vi på Exsitec är certifierade experter av lösningar för tillverkande företag.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster och erbjudanden?

Per-Olov Jonsson

Per-Olov Jonsson

Försäljningschef

Fyll i din e-postadress här så kontaktar vi dig

Tack för ditt meddelande!